Parent Teacher Association

PTA Executive Members List for the AY 2018-19

Sl.No

Parents

Students

1 Mr. H Mubarak Mr.Shahir Mubarak
2 Mr. R Krishna Das Mr.Rajkamal
3 Mr. P S Radhakrishnan Mr.Vishnu P R
4 Mr. Sivashankar Mr.Ashok S K
5 Mr. Sathish V Mr.Ajay Krishnan S
6 Mr. Madhavadas Ms.Mahitha M Das
7 Mrs. Suguna Santhosh Mr.Saran Santhosh
8 Mr. Vijaya Kumar Mr.Abijith V

 

 

Faculty Members
Sl. No Name Designation
1 Dr. P. R. Sreemahadevan Pillai Principal
2 Prof. Prakash D HOD/ME
3 Dr. Jino John HOD/CE
4 Dr. Bala Murugan V HOD/ECE
5 Dr. G. Murugananth HOD/EEE
6 Dr. Binoy Balan.K HOD/SH
7 Mrs.Gopika Unni AP/CE
8 Mrs. Keerthana I P AP/CSE
9 Ms.Jayasree Lakshmy S AP/ME
10 Ms.Lakshmi Suresh AP/EEE
11 Mr.Aneesh K AP/ECE